Sklepu internetowego www.rosafilo.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i przetwarzania danych osobowych  i warunki zachowania poufności użytkowników/ klientów sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.rosafilo.pl.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest:
Archivento Sp 1. z o.o.
ul. Orzechowa 17
75-637 Koszalin
NIP: 6692556336

1. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w sklepie www.rosafilo.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez:

  • wypełnienie formularzy dostępnych online
  • w trakcie kontaktu email lub telefonicznego
  • pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora sklepu w  czasie wizyty użytkownika w sklepie internetowym

Podanie danych osobowych przez użytkowników sklepu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do transakcji zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego www.rosafilo.pl.

2. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:       

  • Imię i nazwisko -  podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego  imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą
  • Adres zamieszkania - jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu
  • Numer telefonu - zdarza się , ze powiadamiamy sms-em o wysłaniu Produktu; czasami dzwonimy  w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak  towaru jednocześnie proponując korzystne rozwiązania.
  • Adres email - poprzez email wysyłamy potwierdzenie Zamówienia, oraz kontaktujemy się z  Tobą; jeśli zostałeś abonentem naszego Newslettera będziemy wysyłać do Ciebie informację  handlową dotyczącą ofert promocyjnych oraz nowości , które pojawią się na stronie sklepu  www.rosafilo.pl pod warunkiem,że wyraziłeś zgodę na jego  otrzymywanie
  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą tez być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie); dane zapisywane przez serwer operatora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.

3. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących Przypadkach:

  • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy powyżej wskazane dane  w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w Sklepie internetowym www.rosafilo.pl 
  • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

4. Udostępnianie danych osobowych

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Administrator sklepu www.rosafilo.pl  pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
   
5. Zmiana danych

Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do administratora sklepu www.rosafilo.pl  e-mailem na adres: sklep@rosafilo.pl

Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mailo charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (firmom kurierskim), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi sklepu www.rosafilo.pl e-mailem, lub telefonicznie. Rezygnacja będzie uwzględniona przez administratora sklepu www.rosafilo.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania. Ponadto użytkownik może także zrezygnować z otrzymywania od operatora wiadomości e-mail o charakterze marketingowym klikając w odnośnik umieszczony w dolnej części każdej wiadomości e-mail.

6. Pliki cookies

Administrator sklepu www.rosafilo.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Sklepie, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie. Pliki cookies są także wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics, zaimplementowany w kodzie sklepu www.rosafilo.pl.
   
Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator sklepu www.rosafilo.pl nie gwarantuje jednak poprawnego działania serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

7. Zabezpieczenie danych

Administrator sklepu www.rosafilo.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administraor sklepu www.rosafilo.pl  zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

Administrator sklepu zarejestrował zidentyfikowane zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. Odpowiedzialność

Administrator sklepu www.rosafilo.pl  zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora sklepu www.rosafilo.pl o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
   
9. Zmiany w polityce prywatności.

Administrator sklepu www.rosafilo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.rosafilo.pl .